หน้าแรก > พัฟ/พาย 2 ชิ้น 45บาท (คละรส)

พัฟ/พาย 2 ชิ้น 45บาท (คละรส)

*กรุณาเลือก พัฟ / พาย ให้ครบ 2 รายการ เพื่อรับสิทธิ์โปรโมชั่น 2 ชิ้น 45 บาท (คละรสได้) พัฟสับปะรด, พายไก่, พายเห็ด, พายทูน่า, กะหรี่พัฟไก่, พายคาโบนาร่า, พายไส้หมูแดง
เลือกพัฟ / พาย (ชิ้นที่1) เพื่อรับสิทธิ์โปรโมชั่น 2 ชิ้น ราคาพิเศษ 45 บาท
พัฟสับปะรด
พายไก่
พายเห็ด
พายทูน่า
กะหรี่พัฟไก่
พายคาโบนาร่า
พายหมูแดง
พัฟเผือกแปะก๊วย
เลือกพัฟ / พาย (ชิ้นที่2) เพื่อรับสิทธิ์โปรโมชั่น 2 ชิ้น ราคาพิเศษ 45 บาท
พัฟสับปะรด
พายไก่
พายเห็ด
พายทูน่า
กะหรี่พัฟไก่
พายคาโบนาร่า
พายไส้หมูแดง
พัฟเผือกแปะก๊วย
คำสั่งพิเศษ
0/30
1